logo GamerClick.it

  Titolo Piattaforma Prezzo Uscita Editore  
Puyo Pop  Neo Geo Pocket Color 26/11/1999 Italia  SNK  0  0  0
Puyo Puyo Tsu  Coin-Op 06/07/1994 Giappone  Sega  0  0  0
Puyo Puyo Tsu  Sega Mega Drive 02/12/1994 Giappone  Sega  0  0  0
Puyo Puyo Tsu  Game Gear 16/12/1994 Giappone  Sega  0  0  0
Puyo Puyo Tsu  Sega Saturn 27/10/1995 Giappone  Sega  0  0  0
Puyo Puyo Tsu  Game Boy 13/12/1996 Giappone  Compile  0  0  0
Puyo Puyo Tsu  WonderSwan 11/03/1999 Giappone  Bandai  0  0  0
Puyo Puyo Tsu CD  PC Engine/TurboGrafx-16 29/03/1996 Giappone  Compile  0  0  0
Puyo Puyo Tsu Ketteiban  PlayStation 15/11/1996 Giappone  Compile  0  0  0
Sega Ages 2500 Series Vol. 12: Puyo Puyo Tsuu Perfect Set  PlayStation 2 24/03/2004 Giappone  Sega  0  0  0
Super Puyo Puyo Tsu  SNES 08/12/1995 Giappone  Compile  0  0  0